Video clip
 
Cần tuyển phục vụ

Số lượng: 02 

Mô tả công việc

- Pha chế các loại nước uống có trong menu của nhà hàng

- Kiểm kê hàng tồn và đặt hang

- Vệ sinh khu vực làm việc

Cần tuyển phục vụ

Số lượng: 02 

Mô tả công việc

- Pha chế các loại nước uống có trong menu của nhà hàng

- Kiểm kê hàng tồn và đặt hang

- Vệ sinh khu vực làm việc